Господарська діяльність

Баланс на 1 січня 2018 року