Правила вступу

Зарахування вихованців до школи-інтернату здійснюється наказом директора на підставі таких документів: особистої заяви (для неповнолітніх-заяви батьків або осіб, які їх замінюють) та скерувань відповідних органів управління освітою, в окремих випадках за рішенням органів опіки і піклування.

Документи на зарахування дитини до Школи-інтернату подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

Батьки або особи, які їх замінюють, для зарахування дітей до Школи-інтернату подають такі документи:

  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • особову справу учня (крім дітей, які вступають до першого класу);
  • медичні довідки встановленого зразка;
  • довідка з місця проживання та про склад сім’ї;
  • для працюючих членів сім’ї довідку з місця роботи та про заробітну плату помісячно за попередній квартал;
  • для непрацюючих – довідку з місця проживання, про те що вони не працюють;
  • для одиноких матерів – довідку;
  • копію свідоцтва про смерть батьків (у разі смерті батьків або одного з них).

У разі потреби, учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України взірця.

За утримання дітей у Школі-інтернаті з батьків або осіб, які їх замінюють, стягується плата в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають у Школі-інтернаті на повному державному утриманні відповідно до встановлених норм.

Частково або повністю можуть забезпечуватися (одягом, взуттям) діти із малозабезпечених сімей у кількості не більше 25 відсотків загального числа вихованців.