Про школу

Львівська загальноосвітня школа-інтернат № 2 Львівської міської ради Львівської області – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, створений в 1956 році, знаходиться у комунальній власності Львівської міської ради.

Головна мета:

 • Забезпечення реалізації права дітей, які потребують соціальної допомоги, на здобуття повної загальної середньої освіти.

Головні завдання:

 • утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги;
 • забезпечення реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Школа-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», положеннями «Про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», «Про загальноосвітній навчальний заклад», іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.